Danh sách các tuyến xe của Ôhô

Tuyến

Giờ xe chạy lối đi 5A Hải Phòng - Hà Nội

Lộ trình: Quý Cao - Chợ Kênh - Ngã 4 Quang Thanh - Ruồn - 679 - An Tràng - Cống Đôi - Ngã 5 Kiến An - Trần Nhân Tông - Quán Trữ - Số 8 Trường Chinh  - Cầu Niệm - Đường vòng Cầu Niệm - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 5 - Hải Dương - Hưng Yên - BX Gia Lâm (HN) và ngược lại


Bài liên quan