Danh sách các tuyến xe khách của ôhô !

 
Gia Lâm Đi Cao Tốc 5 B
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1 An Lão - Kiến An - Niệm Nghĩa - Cầu RàoGia lâmGhế Ngồi28 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI HÀ NỘI VỀ
NGÃ 5 Kiến An đi SỐ 8 TRƯỜNG CHINH (Sát chân cầu Niệm) CỐNG ĐÔI AN TRÀNG RUỒN QUANG THANH GIA LÂM ĐI CAO TỐC 
1 4h00 4h10 4h20 4h25 4h30 4h35 6h00
2 4h30 4h40 4h50 4h55 5h00 5h05 6h30
3 5h00 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
4 5h30 5h40 5h50 5h55 6h00 6h05 7h30
5 6h00 6h10 6h20 6h25 6h30 6h35 8h00
6 6h30 6h40 6h50 6h55 7h00 7h05 8h30
7 7h00 7h10 7h20 7h25 7h30 7h35 9h00
8 7h30 7h40 7h50 7h55 8h00 8h05 9h30
9 8h00 8h10 8h20 8h25 8h30 8h35 10h00
10 8h30 8h40 8h50 8h55 9h00 9h05 10h30
11 9h00 9h10 9h20 9h25 9h30 9h35 11h00
12 9h30 9h40 9h50 9h55 10h00 10h05 11h30
13 10h00 10h10 10h20 10h25 10h30 10h35 12h00
14 10h30 10h40 10h50 10h55 11h00 11h05 12h30
15 11h00 11h10 11h20 11h25 11h30 11h35 13h00
16 11h30 11h40 11h50 11h55 12h00 12h05 13h30
17 12h00 12h10 12h20 12h25 12h30 12h35 14h00
18 12h30 12h40 12h50 12h55 13h00 13h05 14h30
19 13h00 13h10 13h20 13h25 13h30 13h35 15h00
20 13h30 13h40 13h50 13h55 14h00 14h05 15h30
21 14h00 14h10 14h20 14h25 14h30 14h35 16h00
22 14h30 14h40 14h50 14h55 15h00 15h05 16h30
23 15h00 15h10 15h20 15h25 15h30 15h35 17h00
24 15h30 15h40 15h50 15h55 16h00 16h05 17h30
25 16h00 16h10 16h20 16h25 16h30 16h35 18h00
26 16h30 16h40 16h50 16h55 17h00 17h05 18h30
27 17h00 17h10 17h20 17h25 17h30 17h35 19h00
28 18h00 18h10 18h20 18h25 18h30 18h35 19h30
Liên hệ
Gia Lâm đi quốc lộ 5 A
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1Gia Lâm QUÝ CAO - RUỒN - KIẾN AN - HẢI PHÒNG - HẢI DƯƠNG - HƯNG YÊN - BX GIA LÂM Nghế Ngồi1870.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI    PHÒNG   ĐI HÀ  NỘI  VỀ
Quý Cao đi NGÃ 5 Kiến An đi QUÁN TRỮ Đường vòng cầu Niệm GIA LÂM đi QL5
1 4h00 4h30 4h35 4h45 04h30
2 5h00 5h30 5h35 5h45 06h10
3 5h30 6h00 6h05 Vòng qua Lê Duẩn đi lối Rế 07h30
4 6h00 6h30 6h35 6h45 08h30
5 6h45 7h15 7h20 7h30 09h15
6 7h30 8h00 8h05 8h15 09h50
7 8h00 8h30 8h35 8h45 10h20
8 9h00 9h30 9h35 9h45 11h20
9 10h00 10h30 10h35 10h45 12h30
10 11h00 11h30 11h35 11h45 13h30
11 12h00 12h30 12h35 12h45 14h00
12 13h00 13h30 13h35 Vòng qua Lê Duẩn đi lối Rế 15h00
13 14h00 14h30 14h35 14h45 15h30
14 14h30 15h00 15h05 15h15 16h20
15 15h00 15h30 15h35 15h45 17h30
16 16h00 16h30 16h35 16h45 18h00
17 17h00 17h30 17h35 17h45 19h00
18 18h00 18h30 18h35 18h45 21h20
Liên hệ
Hà Đông
STTBến điBến đếnLoại xeSố chuyếnGiá véGiờ chạyMua vé
1Ngã 5 Kiến An - Quán Trữ - Cống Đôi - An Tràng - Ruồn - KênhYên NghĩaGhế ngồi12 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI GIỜ HÀ NỘI VỀ
Ngã 5 Quán Trữ Chân Cầu Niệm Cống Đôi An Tràng Ruồn Quang Thanh Yên Nghĩa
1 5h00 5h05 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
2 5h45 5h50 5h55 6h05 6h10 6h15 6h20 8h00
3 6h45 6h50 6h55 7h05 7h10 7h15 7h20 9h30
4 7h45 7h50 7h55 8h05 8h10 8h15 8h20 10h30
5 8h45 8h50 8h55 9h05 9h10 9h15 9h20 11h30
6 9h45 9h50 9h55 10h05 10h10 10h15 10h20 12h30
7 11h45 11h50 11h55 12h05 12h10 12h15 12h20 13h30
8 12h45 12h50 12h55 13h05 13h10 13h15 13h20 14h30
9 13h45 13h50 13h55 14h05 14h10 14h15 14h20 15h20
10 14h45 14h50 14h55 15h05 15h10 15h15 15h20 16h20
11 15h45 15h50 15h55 16h05 16h10 16h15 16h20 17h20
12 16h45 16h50 16h55 17h05 17h10 17h15 17h20 18h20
Liên hệ
2Vàm Láng - Bưu Điện Tiên Lãng - Hoà Bình - Quý CaoYên Nghĩa Hà đông2480.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
 STT  GIỜ HẢI PHÒNG ĐI  GIỜ HÀ NỘI VỀ 
Vàm Láng Bưu Điện Tiên Lãng Hoà Bình Quý Cao Tứ Kỳ Ngã 4 BX Hải Tân - HD BX Yên Nghĩa về
1   4h30 4h40 4h45 5h00 5h20 5h35
2       5h00 5h15 5h35 6h25
3   5h00 5h10 5h15 5h30 5h50 7h30
4   5h30 5h40 5h45 6h00 6h20 8h15
5   6h00 6h10 6h15 6h30 6h50 8h30
6   6h30 6h40 6h45 7h00 7h20 9h00
7   7h00 7h10 7h15 7h30 7h50 9h50
8   7h30 7h40 7h45 8h00 8h20 10h10
9   8h00 8h10 8h15 8h30 8h50 10h55
10   8h30 8h40 8h45 9h00 9h20 11h40
11   9h00 9h10 9h15 9h30 9h50 12h05
12   10h00 10h10 10h15 10h30 10h50 12h40
13   11h30 11h40 11h45 12h00 12h20 13h35
14   12h00 12h10 12h15 12h30 12h50 14h40
15 12h20 12h45 12h55 13h00 13h15 13h35 15h00
16   13h00 13h10 13h15 13h30 13h50 15h30
17   13h30 13h40 13h45 14h00 14h20 16h05
18   14h00 14h10 14h15 14h30 14h50 16h40
19   14h30 14h40 14h45 15h00 15h20 17h00
20   15h00 15h10 15h15 15h30 15h50 17h30
21   15h30 15h40 15h45 16h00 16h20 18h00
22   16h00 16h10 16h15 16h30 16h50 18h30
23       17h00 17h15 17h35 19h00
24 17h30 18h00 18h10 18h15 18h30 18h50  
Liên hệ
3Kiến An - An Lão - Tiên LãngYên Nghĩa Hà đông12 chuyến / ngày80.000 đ/vé
Xem »
Chi tiết tuyến xe
STT HẢI PHÒNG ĐI GIỜ HÀ NỘI VỀ
Ngã 5 Quán Trữ Chân Cầu Niệm Cống Đôi An Tràng Ruồn Quang Thanh Yên Nghĩa
1 5h00 5h05 5h10 5h20 5h25 5h30 5h35 7h00
2 5h45 5h50 5h55 6h05 6h10 6h15 6h20 8h00
3 6h45 6h50 6h55 7h05 7h10 7h15 7h20 9h30
4 7h45 7h50 7h55 8h05 8h10 8h15 8h20 10h30
5 8h45 8h50 8h55 9h05 9h10 9h15 9h20 11h30
6 9h45 9h50 9h55 10h05 10h10 10h15 10h20 12h30
7 11h45 11h50 11h55 12h05 12h10 12h15 12h20 13h30
8 12h45 12h50 12h55 13h05 13h10 13h15 13h20 14h30
9 13h45 13h50 13h55 14h05 14h10 14h15 14h20 15h20
10 14h45 14h50 14h55 15h05 15h10 15h15 15h20 16h20
11 15h45 15h50 15h55 16h05 16h10 16h15 16h20 17h20
12 16h45 16h50 16h55 17h05 17h10 17h15 17h20 18h20
Liên hệ

Liên hệ đặt vé ngay:

Tại Hải Phòng: 0225.627.88.88

Tại Bến xe Gia Lâm: 0976.995.995

Face book: xe khách ô hô Hà Nội - Hải Phòng

Website: www.xeoho.vn